Веће Градске општине Звездара је, на седници одржаној 20.3.2019. године,донело Решење о утврђивању престанка рада на положају заменику начелника Управе Градске општине Звездара, дипломираног правника Младена Младеновића због поднете оставле.

Решење о утврђивању престанка рада на положају заменику начелника Управе Градске општине Звездара