Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у недељу, 26.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за внредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Данас није вршена испорука намирница и других поручених добара нашим најстаријим суграђанима.

Волонтери Волонтерског сервиса Звездаре данас нису имали активности.

Прослеђена је табела Владе Републике Србије са подацима о броју волонтера, за 26.4.2020. (472 волонтер).

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прослеђена су 3 захтева грађана за кретање лица за време полицијског часа. Сви до сада поднети захтеви ГО Звездара прослеђени су Министартсву и, по одобрењу, израђене су и достављене потврде.

Вршена је комуникација, писање и слање појединачних одговора социјално угроженим грађанима који су се путем мејла обраћали Општини, као и Беокому и Секретаријату за социјалну заштиту, за помоћ, подршку и различите информације. Редовно се ажурирају подаци социјално угрожених грађана који се Општини обраћају за помоћ и информације.

Достављена је евиденција Градском центру за социјални рад Београд за претходни дан, у вези са бројем преузетих пакета за дан 25.4.2020. године из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара.

Комунална инспекција ГО Звездара данас је имала пасивно дежурство.