Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у суботу, 18.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за внредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Волонтери Волонтерског сервиса реализовали су у Саветовалишту за појединце и породице – путем телефона, више услуга психосоцијалне подршке за већи број корисника у кућним условима који живе сами, без породичног старања.

Прослеђене су табеле Владе Републике Србије ради извештавања о броју волонтера, за 17.4. (460 волонтера).

Обезбеђена су одговарајућа заштитна средства (заштитне маске и рукавице) за потребе волонтера цивилне заштите ангажованих у Логистичком центру ГО Звездара.

Достављена је евиденција Градском центру за социјални рад Београд за претходни дан у вези са бројем преузетих пакета на дан 17.4.2020. године из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара.

Број пакета помоћи који су 17.4.2020. дистрибуирани је 164. Укупан број примљених пакета помоћи за дистрибуцију: 14921. Укупано дистрибуираних пакета помоћи: 13557. Укупан број оштећених пакета помоћи: 57. Тренутно стање у Логистичком центру Звездара: 1327.

Примљени су пакети помоћи намењени за особе са инвалидитетом и родитеље деце са посебним потребама: 192/371. Дистрибуираних пакета помоћи 17.4.2020. је било 175.

У објекту Управне зграде ГО Звездара је осим редовног 24 часовног дежурства Службе ФТО и ПП заштите објекта, организовано и дежурство радника на пословима текућег одржавања објекта, који су извршили ванредну дезинфекцију објекта Управне зграде.

У претходна три дана, након одобрења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, израђено је 150 потврда о кретању лица за време полицијског часа које су послатe електронским путем подносиоцима захтева. Вршена је електронска (мејлом) комуникација са грађанима и удружењима који се тим поводом обраћају Општини.

У месним заједницама су се извршавала одговарајућа  дежурства повереника и заменика повереника цивилне заштите, на извршавању договорених и наложених мера од стране Штаба за ванредне ситуације и Стручно-оперативног тима Градске општине Звездара, а у вези са стамбеним заједницама са њихове територије.

Комунална инспекција ГО Звездара данас је имала пасивно дежурство.

Ради боље информисаности грађана Звездаре на сајту Општине постављено је саопштење о активностима Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације ГО Звездара.