Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, чији је руководилац Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, обавештава јавност о активностима ГО Звездара предузетим у уторак, 14.4.2020. у складу са препорукама Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације града Београда у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), а након проглашења ванредног стања у Републици Србији:

Настављена је испорука намирница и других поручених добара нашим најстаријим суграђанима, који су се претходно јавили Позивном центру/Кол центру Градске општине Звездара, као и испорука оброка хране са пунктова Народне кухиње на територији Градске оппштине Звездара. Испоруку је вршило 12 мобилних тимова. Укупно је извршена достава на 107 локација.

Волонтери Волонтерског сервиса реализовали су посете/набавке намирница и лекова  за више корисника (старија и лица са инвалидитетом), у Саветовалишту за појединце и породице- путем телефона, пружено је више  услуга психосоцијалне подршке за већи број корисника.

Волонтери и запослени Црвеног крста Звездара су учествовали у тимовима за доставу намирница и лекова грађанима који су се раније јавили за помоћ Кол центру Градске општине Звездара. Достава лекова је извршена на већем броју локација. Реализован је састанак са координатором Мобилног тима за инклузију Рома Градске општине Звездара око поделе пакета хигијене и пакета са основним животним намирницама које су обезбедили УНИЦЕФ и Град Београд за становнике неформалних и новоформираних ромских насеља на територији Градске општине Звездара. Црвени крст Звездара примљене позиве старијих суграђана упућивао је на Кол центар Градске општине Звездара, позиве потенцијалних волонтера усмеравао је на број за пријаву волонтера при Градској општини Звездара. На друштвеним мрежама Црвеног крста Звездара промовисане су активности које се одвијају у току ванредног стања на територији Звездаре.

Ажурирање табеле евидентираних и активних волонтера, комуникација са волонтерима.

Послата прописана табела Владе Србије са евиденцијом броја волонтера, за 14.4. (446 волонтера).

Достављена је евиденција Градском центру за социјални рад Београд  за претходни дан, у вези са бројем преузетих  пакета  из Логистичког центра Штарк арена и бројем дистрибуираних пакета у складу са достављеним списковима од Градског центра за социјални рад на територији Градске општине Звездара.

За дан 14.4.2020. године звездарским волонтерима је дистрибуирано 155 пaкeта помоћи за најугроженије пензионере. Укупан број примљених пакета за поделу 14.921, а укупан број дистрибуираних пакета је 13.061 Укупно  оштећених  пакета 53. У Логистичком центру ГО Звездара налази се 1807 пакета помоћи.

Од Завода за биоциде и медицинску екологију, је преузет опредељени контигент концентрата натријум хипохлорита – дезинфекционог средства за потребе Градске општине Звездара, од кога су  направљени одговарајући дезинфекциони раствори у количини од по 1.000 литара, у резервоару испред објекта Управне зграде Градске општине Звездара, као и у резервоару испред објекта ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“, за потребе стамбених заједница и грађана са територије Градске општине Звездара.

Данас је надлежном Министарству поднето укупно 38 захтева за кретање лица за време полицијског часа, евидентирана су 23 телефонска позива грађана за додатне информације у вези подношења захтева. Вршена је електронска комуникација са грађанима који се тим поводом обраћају Општини путем мејла.

Написани су и послати појединачни одговори социјално угроженим грађанима који су се путем мејла обраћали Општини за помоћ, подршку и различите информације. Ажурирани су подаци социјално угрожених грађана.

У месним заједницама су се обављала радна дежурства повереника и заменика повереника цивилне заштите, на извршавању договорених и наложених мера од стране Штаба за ванредне ситуације и Стручно – оперативног тима Градске општине Звездара, а у вези са стамбеним заједницама са њихове територије.

Комунална инспекција Градске општине Звездара је са једним дежурним комуналним инспектором обишла територију Миријева, Малог Мокрог Луга као и део територије оивичене улицама Булевар краља Александра, Рузвелтова, Димитрија Туцовића, Батутова,Станислава Сремчевића, Војислава Илића, Војводе Шупљикца и утврдила да су ресторани, кафићи, ауто-перионице, фризерски салони и кладионице затворени за рад, а све према Уредби током трајања ванредног стања на територији Републике Србије. Градске пијаце „Ђерам“ и „Цветкова“ су Уредбом затворене за рад, а испред пијаце Ђерам је успешно уклоњено четири нелегална продавца, који су продавали половну робу.

Ради боље информисаности становника Звездаре настављено је да се на сајт Општине постављају нове информације и обавештења. Предходног дана на сајту је постављено саопштење о одржаној 28 седнице Скупштине Градске Звездара електронским путем, а о догађају су информацију пренели дневни листови и портали. У уторак, 14.4. на сајту, у рубрици Новости и менију COVID19, постављена су саопштења о активностима Стручно-оперативног тима Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара. Поред тога, на питања постављена мејлом од грађана давани су одговори или су се иста прослеђивала општинским службама које достављају тражене одговоре.

До 14 часова, поднет је већи број захтева за доставу хране.