Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је седамнаесту седницу Скупштине за уторак 11. децембар 2018. године, са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

 За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2018. године
  2. Предлог решења о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2019. годину са очекиваним остварењем плана и програма у 2018. години
  3. Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2019. годину
  4. Информација о стању у образовно – васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2017/18. години

II   СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог решењa о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА