У организацији Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена – UN Women Cрбија, у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, од 13 до 15. јуна у Етно кули Врдник одржан је семинар „Родна равноправност и климатске промене“. Звездару су представљале председница Комисије за родну равноправност председника ГО Звездара Славица Брђовић и секретарка Удружења „Звездарски еколошки центар – ЗЕЦ“ Биљана Пантелић.

Тродневни рад на семинару „Родна равноправност и климатске промене” допринео је разумевању родних улога, родних стереотипа и њиховог утицаја на креирање и резултате јавних политика и мера и обрнуто, могућности измене родних односа и положаја жена и мушкараца кроз јавне политике.

Семинар је скренуо пажњу учесника на родна питања релевантна за активности и политике у области сузбијања и одговора на климатске промене и њихове последице и посебно указао и усмерио ка активностима које је могуће предузети на увођењу родне перспективе у политике и програме у области климатских промена.

Климатске промене представљају један од најзначајних изазова за развој друштва услед великог утицаја које имају на људска права и неравноправности у друштву. Жене и девојчице налазе се у већем ризику од последица климатских промена, што је додатно отежано њиховим лошијим социо-економским положајем и недовољној заступљености у процесима доношења одлука.

Дискриминаторне социјалне, културне и правне норме само су неки од фактора који ставља жене у знатно већи ризик од климатских неповољних исхода у односу на мушкарце.

У исто време, жене су најважнији агенти промене који имају незаменљив допринос у ублажавању неповољних последица, прилагођавања и развијања отпорности на климатске промене.

На крају семинара о родној равноправности и климатским променама, учеснице и учесници су предлагали како укључити родну перспективу у секторске програме и политике и како да се од родно неутралних дође до транформативних политика, које ће променити и унапредити тренутну неравноправност и неједнаке могућности жена и мушкараца.