Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је шесту седницу Скупштине за петак, 17. фебруар 2017. године, са почетком у 9 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

И Редован поступак

1. а) Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б) Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

2. Предлог Одлуке о ребаласну буџета Градске општине Звездара за 2017. годину

3. Предлог Одлуке о измени Пословника Скупштине Градске општине Звездара

4. Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији“

5. Извештај о раду и пословању ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2016. годину

6. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2013-2016) и раду Савета за миграције ГО Звездара за период јануар-децембар 2016.године.

7. Предлог ЛАП за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника Градске општине Звездара за период 2017-2020.

8. Предлог Локалног акционог плана за младе Градске општине Звездара за период 2017-2020.

9. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2016. годину

10. Предлог годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2017. годину

11. Предлог допуне Програма о унапређењу социјалне заштите на територији Градске општине Звездара XИ број 06-45/16 од 17.11.2016. године

12. Предлог Решења о измени Решења Изборне комисије Градске општине Звездара

13. Предлог за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

14. Предлог Решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине

15. Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета месне заједнице

16. Предлог Одлуке о заштитнику грађана у Градској општини Звездара

II Скраћени поступак

III Текућа питања

IV Одборничка питања