На 7. седници одржаној 11.5.2017. године Скупштина Градске општине Звездара, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ као и текст Огласа о јавном конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.