Четврта седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор одржана је у Установи култура „Вук Стефановић Караџић”, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина Градске општине Звездара је усвојила Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара, као и Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат.

Звездарске одборнице и одборници усвијили су Одлуку о буџету ГО Звездара за 2021.годину, као и Кадровски план Градске општине Звездара за 2021. годину.

Скупштина је усвојила и Одлуку о установљењу јавних признања Градске општине Звездара, Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општинеЗзвездара за период 2021-2023, Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за период 2021-2023, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2021. годину.

Поред овога, звездарска Скупштина је усвојила Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште” Решење о давању сагласности на  План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2021. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2020. години, Решења о давању сагласности на  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“, Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, као и Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара.

На седници су усвојени и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период  јануар – септембар 2020. године, Извештај o раду и  реализацији годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 01.01 – 30.09.2020. године, Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015-2020, Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2019. години, Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2019. годину.

Скупштина Градске општине Звездара, такође, је усвојила Програма рада Скупштине за 2021. годину.

Седница Скупштине Градске општине Звездара одржана је уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID19 (ношење заштитних маски, држање прописаног растојања и друго).