На осамнаестој седници Скупштине Градске општине Звездара која је одржана у четвртак, 27.12.2018, а којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, усвојена је Одлука о буџету за 2019. годину.

Звездарска Скупштина је усвојила и Кадровски план за 2019, Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2019. годину и План развоја културе Градске општине Звездара за период од 2019. до 2020. године.

На седници су усвојени и Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара у 2019. години, као и Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2019. годину.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су и Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“.