На двадесетој седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, а која је одржана у четвртак, 4.4.2019. усвојен је Извештај о раду Управе ГО Звездара за 2018. годину.

Звездарска Скупштина је утврдила предстанак функције заменику председника Скупштине Драгославу Љубичановићу након поднете оставке и донела Решење о избору Петра Павловића на функцију заменика председника Скупштине ГО Звездара.

Скупштина је усвојила Одлуку о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара, Одлуку о измени Одлуке о издавању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“, Одлуку о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна  буџета Градске општине Звездара за 2018. годину, Одлуку о усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја  ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2018. годину сачињен од стране ликвидационог управника ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили Кодекс понашања службеника и намештеника Градске општине Звездара, Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године, Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период јануар – децембар 2018. године, Извештај о реализацији плана развоја културе за 2018. годину, Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2018. години, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2018. годину

Скупштина ГО Звездара је утврдила престанак функције заменику председника Градске општине Звездара Предрагу Веиновићу због поднете оставке због преласка на другу дужност.

По скраћеном поступку звездарска Скупштина је усвојила Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“, Решењe о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара, Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара.