Поводом Светског дана цивилне заштите, Општински штаб за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара одржаће свечану седницу у среду, 1. марта 2017. у 13 сати у општинској великој сали на првом спрату, Булевар краља Александра 77.

После уводне речи команданта Општинског штаба Милоша Игњатовића, припадницa сектора за ванредне ситуације, Нена Кричак, самостални полицијски инспектор у Управи за ванредне ситуације у Београду представиће анализу досадашњег искуства у организовању заштите и спасавања у развоју специјализованих јединица цивилне заштите и припремљеност локалних самоуправа за реаговање у ванредним ситуацијама.

Светски дан цивилне заштите установљен је 1990. одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ИЦДО).

Циљ обележавања тог дана је да се скрене пажња јавности на значај цивилне заштите и развијања свести о превентивним и самозаштитним мерама и поступцима у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа…

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину.

Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.