Након реконструкције, пијаца на Коњарнику у Устаничкој улици бр. 182-194 свечано ће бити отворена у уторак, 12.7. у 9 сати. Свечаном отварању ће присуствовати Милош Игњатовић, председник ГО Звездара и Предраг Веиновић, заменик председника ГО Звездара, чланови/це Већа ГО Звездара, општински функционери и гости.

Реконструкцијом „пијаце” и простора између објеката у оквиру центра месне заједнице решен је највећи комунални проблем на Коњарнику, јер се ради о већој површини у функцији пешачке комуникације грађана и приступа јавним објектима (амбуланта, библиотека, пошта, пијаца…). Од изградње пре 40 година није било никаквог улагања, па је била неопходна свеобухватна и комплетна реконструкција ових површина.

Грађани Коњарника су председнику Градске општине Звездара доставили петицију којом су тражили да тезге остану на горњем платоу, односно у Устаничкој улици. Грађани су иницирали исто и на самом почетку радова, али иницијатива, до промене општинске власти, није наишла на разумевање. Ново руководство Градске општине Звездара је разговарало са грађанима Коњарника и прихватило њихов предлог да се горњи плато уреди са надстрешницама и да тезге остану на горњем платоу. Радови су изведени у оквиру планираног буџета, без додатних трошкова.

Простор доњег платоа ће, тако, остати непромењен, степениште је наткривено, а доњи део платоа, као и степениште су покривени новоизведеним системом осветљења који је прикључен на систем осветљења Јавне расвете. Горњи плато је покривен инсталацијом осветљења која је, такође, прикључена на систем Јавне расвете.

Изведени су радови на постављању бехатон плоча, надстрешница, као и радови на фарбању металних стубова, уређењу бетонских делова зидова и плафона степеништа.