„Како локална заједница може да помогне у оснаживању жена жртава насиља?” била је тема округлог стола који је одржан у Градској општини Звездара 10.децембра, последњег дана манифестације „16 дана активизма против насиља над женама”,.

Поред представника Градске општине Звездара и Комисије за родну равноправност, у раду округлог стола учествовали су и представници звездарских институција, као и представници удружења грађана са којима Општина сарађује више година.

Циљ овог скупа био је да се, кроз сарадњу представника звездарских институција, да одговор на питање: На који начин локална заједница може да помогне у оснаживању жена жртава насиља и шта треба урадити поводом тога?

Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић  активно је учествовао у дискусији  и покушају да локална заједница одговори на постављено питање и нагласио да је Општина подржавала све досадашње активности против насиља над женама, и да ће тако бити и убудуће.

Кроз дискусију учесника састанка дошло се до закључка да је за сузбијање ове врсте насиља потребно радити и на превенцији, да је за жене жртве насиља најважније да се економски оснаже, јер су најчешће без личних примања и незапослене, а локална заједница може да помогне у решавању тог проблема повезивањем институција са звездарским предузетницима и подстицањем да они понуде посао у својим фирмама женама жртвама насиља.

У организацији састанка свој допринос даће, како Општина где би се скуп и одржао, тако и Центар за социјални рад и Одељење Звездара Националне службе за запошљавање, као и све друге институције и удружења која учествују у решавању овог друштвеног проблема.

На крају, закључак је и да је проблем породичног насиља над женама постао знатно видљивији него раније, а томе је допринело и усвајање закона који обрађују ову проблематику, па се очекује да ова област доношењем подзаконских аката буде још уређеније, а то ће омогућити институцијама квалитетнију борбу против проблема насиља у породици.

 

„16 дана активизма против насиља над женама“ је глобална, светска кампања коју обележава 1700 организација у преко 100 држава света. Кампања почиње 25. новембра Међународним даном борбе против насиља над женама и завршава се 10. децембра Међународним даном људских права.