Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је тринаесту седницу Скупштине за уторак, 27.  марта  2018. године, са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 I    Редован поступак

 1. a/ Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

б/ Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборницима                    Скупштине Градске општине Звездара

 1. Предлог одлуке о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
 2. а/ Утврђивање престанка функције члана Већа Градске општине Звездара, због поднете оставке

б/  Избор члана Већа Градске општине Звездара

 1. Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године
 2. Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2017. годину
 3. Извештај о раду општинског Правобранилаштва Градске општине Звездара за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
 4. Извештај о раду и реализацији годишњег програма пословања ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01. – 31.12.2017. године
 5. Предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја
 6. Извештај о реализацији Плана развоја културе за 2017. годину
 7. Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2017. години
 8. Извештај о реализацији програма унапређења социјалне заштите ГО Звездара за период јануар-децембар године
 9. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове ГО Звездара за 2017. годину
 10. Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и раду Савета за миграције ГО Звездара за 2017. годину
 11. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања  Градске општине Звездара за 2017. годину
 12. Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 01. јуна 2016 – 31. децембра године
 13. Извештај о раду општинског Штаба за ванредне ситуације зa територију Градске општине Звездара за годину
 14. Предлог евиденције и програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2018. годину

II   Скраћени поступак

 1. Предлог закључка о потврђивању решења председника Скупштине Градске општине Звездара XI број 011-1-52-1/17 од 29.12.2017. године

III  Текућа питања

IV   Одборничка питања