У Управи Градске општине Звездара је организован рад дужи од пуног радног времена радним данима, као и рад суботом и недељом, на пословима бирачког списка.

Радним данима наведена служба радиће од 8 до 18,30 часова, а суботом и недељом од 9 до 14 часова.