У Градској општини Звездара је од 1. децембра почела реализација III фазе / активности (под називом Програм стицања предузетничких вештина Рома) пројекта „И Роми предузетници“ под покровитељством Министарства омладине и спорта. Пројекат који је бесплатан за све кандидате реализује и спроводи Градска општинаЗвездара.

Председник Градске општине Звездара Милош Игњатовић је поздравио учеснике у име Општине и највио трећу фазу пројектне активности која за циљ има економско оснаживање наших суграђана ромске популације, како би они стекли потребана знања и вештине и могли да покрену свој сопствени посао.

Почетку реализације III фазе/активности пројекта „И Роми предузетници“ је присуствовао и Мирослав Мариновић, члан Већа ГО Звездара задужен за социјалну политику и један од иницијатора реализације овог пројекта.

Ова активност се спроводи кроз две фазе:

  • Фаза 1

На основу мотивационих и искуствених прича младих предузетника на Округлом столу „И Роми предузетници“, који су успешно реализовали своје идеје са примерима из реалног живота, полазници се могу охрабрити и мотивисати за покретање и развој сопствених идеја.

  • Фаза 2

Приступ изради бизнис плана уз помоћ ментора (менторска помоћ у писању и реализацији бизнис плана).

И ова пројектна активност ће бити реализована у периоду од 1.12. – 31.12.2018. године и омогућава похађање стручне обуке из области предузетништва у циљу оспособљавања младих Рома и Ромкиња у циљу стицања нових личних и пословних вештина које су кључне за запослење и омогућавају лакше запошљавање.