У Градској општини Звездара је у четвртак, 22.11. одржана јавна презентација пројекта „Одрживи повратак – подршка и оснаживање“ који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Републици Србији, на којој је било присутно 83 учесника. Поред интерно расељених лица, на презентацији су били присутни и представници УНХЦР-а, Међународне организације за миграције Косово* , Градске општине Звездара, Данског савета за избеглице, удружења „Божур” и „Завичај”.

Пројекат спроводи Дански савет за избеглице са градом Крагујевцем и организацијама „Божур” и „Свети Спас”  у блиској сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију, Комесаријатом за избеглице и миграције, УНХЦР-ом, општинама у Србији и другим релевантним актерима. Укупна вредност донације коју је Европска унија обезбедила за овај пројекат је 444.476,33 евра.

Пројекат је део ширег програма „ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију повратника“, који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Републици Србији, чија вредности износи 5. 650 000 евра.

У име Градске општине Звездара присутне је поздравио Мирослав Мариновић, члан Већа ГО Звездара који је присутне обавестио о активностима које ГО Звездара спроводе, а које имају за циљ побољшање услова живота интерно расељена лица на територији Звездаре, на након тога Милосава Смиљанић из Данског савета за избеглице, Славица Милуновић из организације „Божур” и Алпер Рекатхати из ИОМ Косово (International Organizations for Migration) су информисали о циљевима, планираним резултатима и доступној помоcћи у оквиру пројекта, као и на који начин могу да приступе и остваре одређену врсту помоћи.

Захваљујући средствима Европске уније, 30 породица ИРЛ-а ће бити подржано да се врати на КиМ кроз обезбеђивање превоза породица и њихових ствари до места повратка и основних повратничких пакета, у складу са њиховим потребама. Поред тога, у циљу јачања могућности запошљавања, 60 породица ИРЛ-а ће добити економске грантове за генерисање прихода и покретање пословања, док ће 90 интерно расељених лица похађати курсеве или тренинге за стручно оспособљавање.

Интерно расељена лица су показала велико интересовање за активности у оквиру пројекта, али и уједно указала на изазове са којима се сусрећу у процесу остваривања права на повратак и приступа имовини на Косову и Метохији. Интерно расељена лица су добила детаљне информације у вези приступа помоћи у оквиру пројекта и упућена су на релевантне организације и институције које их могу подржати у реализацији њиховог трајног решења.

Интерно расељена лица заинтересована за повратак на КиМ се за више информација могу обратити на следећу адресу:

Дански савет за избеглице Србија

Ул. Синђелићева 18, Београд

011 3443 574

Informacije o DRC projektu Odrzivi povratak – podrska i osnazivanje

DRC Projekat-liflet

DRC Projekat-poster