Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је 2. седницу Скупштине ГО Звездара за петак, 4.септембар 2020. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предложен је  следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењују одборнике којима је престао мандат

2. Предлог решења о измени решења изборне комисије Градске општине Звездара

3. Избор заменика председника Скупштине Градске општине Звездара

4. Предлог за постављење заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара

 5. Избор председника Градске општине Звездара, заменика председника и чланова Већа Градске општине Звездара

 6. Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењују одборнике којима је престао мандат

 

Седница Скупштине Градске општине Звездара биће одржана уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID19 (ношење заштитних маски, држање прописаног растојања и друго).