Састанак којем су присуствовли представници ГО Звездара, звездарских основних и средњих школа, Предшколске установе „Звездара”, Полиције, Дома здравља и Центра за социјални рад Звездара одржан је у петак, 23. августа 2019. у Општини Звездара. Састанак је отворио Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара.

У оквиру прве тачке дневног реда, безбедност деце у школској 2019/2020. години, представници Управе криминалистиче полиције, Управе саобраћајне полиције, ПИ „Миријево“ и ПИ„Звездара“ су представили своје програме, активности и процедуре у оквиру сарадње са васпитно образовним установама. Истакнута је добра сарадња и заједнички напори да се унапреде услови на пољу безбедности и оперативно договорени начини даљег функционисања. О звездарским школама ће ближе бринути 5 школских полицајаца, а ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Владислав Петковић Дис“, којима није додељен школски полицајац, ће полицијске патроле чешће обилазити.

Представнице Центра за социјални рад Звездара и Дома здравља „Звездара“ су у разговору са директорима школа, размениле информације о процедурама и програмима који се реализују. Истакнута је потреба чешће и чвршће сарадње, као и потреба за реализацијом предавања за ученике из домена здравственог васпитања, а за родитеље – јачање родитељских вештина.

Александар Ђуричић, члан Већа ГО Звездара, је замолио директоре школа да уочене недостатке у вези са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у близини школа пријаве Општини, како би се обавестиле надлежне службе и уочени недостаци отклонили.

Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, је упознала представнике институција о променама у статутарним надлежностима и истакла значај учешћа школа у реализацији нових надлежности, пре свега у доношењу Плана јавног здравља и стварању услова за очување и унапређење здравља становништва. Подсетила је представнике школа на обавезу правдања средстава које су школе добиле за реализацију програма у области безбедности и спорта и превоза на републичка такмичења. Превоз, смештај и исхрана деце ће бити реализовани и у току школске 2019/2020. године, а Град је обезбедио потребна средства.

Школе су добиле Програм сарадње са ГО Звездара који је саставни део Годишњег плана рада, и у складу са њим ће се реализовати активности у току наредне школске године.

Предлоге уписних подручја која ће обухватати школе, представници основних школа ће доставити до 28. августа 2019. године.

Ученицима и наставном особљу, председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, је пожелео срећан почетак школске године са жељом да и ова школска година буде безбедна, безбрижна и успешна.