И поред високих температура у престоници, радови на реконструкцији саобраћајница на Звездари одвијају се по плану. По програму које је усвојило , ЈП „Путеви Београда“,  у току су реконструкције на три саобраћајнице на општини, Војводе Бране, Шејкиној и Станислава Сремчевића.

Радови се одвијају на два километра улица и обухватају замену асфалтне подлоге у Шејкиној и Станислава Сремчевића, док су радови сложенији у Војводе Бране где се, поред нове коловозне подлоге, раде и нови тротоари и ивичњаци.

Раднике који су ангажовани на овим радовима данас је обишао члан Већа ГО Звездара Милош Стојилковић и однео им воду како би им барем мало олакшао рад на високим температурама.