Од 1. септембра 2016. године издавање Уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства, а која се односе на поступак добијања стипендија или кредита за ученике и студенте са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Звездара обављаће се у канцеларији 307, на трећем спрату Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Уверење о просечном месечном приходу по члану породице издаје се у Одељењу за друштвене делатности по достављању потребне документацијe. Списак потребне документације можете видети у прилогу:

Списак потребне документације