На основу Решења Већа ГО Звездара о oснивању Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима XI број 06-53/16 од 07.12.2016. и Уговора I број 401- 51 од 28.02.2017. године, Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 21.08.2017.године, донео је

Предлог Одлуке

о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 21.08.2017. године, разматрао је Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву са предлогом коначне ранг листе предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, у складу са реализацијом Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја.

Тачка 1.

Савет је једногласно усвојио предложени Извештај и одлучио да предложи финансирање следећих програма:

Подносилац програма Активности Износ средстава
Саобраћајни активизам Обрада програмских садржаја на мобилном едукативном саобраћајном полигону за децу уз вожњу ГО КАРТ аутомобила и бицикала.                             Организовање едукативно дидактичких предавања.

Циљна група деца школског узраста од 1. до 4. разреда основних школа.

Пројекат ће се реализовати у свим основним школама на територији ГО Звездара.

Креирање и израда радног материјала.

 

1.800.000,00

 

Подносилац програма Активности Износ средстава
 

 

Центар за едукацију, превенцију и промоцију саобраћаја

Организовање пројекције видео материјала последица небезбедног понашања деце у саобраћају.

Организовање едукативно дидактичких предавања.

Циљна група деца предшколског узраста.

Пројекат ће се реализовати у свим предшколским установама на територији ГО Звездара.

Креирање и израда радног материјала.

 

 

750.000,00

Образложење:

Предложени програми у потпуности одговарају Програму општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара који се финансира из средстава опредељиних од стране Секретаријата за саобраћај града Београда.

Тачка 2.

 На овај Предлог Одлуке о додели средстава програмима удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара може се Савету Градске општине Звездара за саобраћај на путевима поднети приговор у року од пет дана од дана објављивања Предлога Одлуке на обласној табли ГО Звездара и на званичној интернет презентацији ГО Звездара. Савет Градске општине Звездара за саобраћај на путевима ће разматрати и одлучивати о поднетим приговорима.

Тачка 3.

 Одлуку о додели о додели средстава програмима удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара доноси председник ГО Звездара.

Прилог: Извештај комисије за праћење реализације програма за коришћење финансијских средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара о спроведеном јавном позиву са предлогом коначне ранг листе предлога програма за доделу средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара, у складу са реализацијом Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја.

У прилогу: Предлог Одлуке