Примена права из Универзалне декларације о људским правима у пракси и како особе са инвалидитетом могу да их остваре биће тема едукативног предавања за ученике III и IV разреда средњих школа са Звездаре, које се одржава 8. априла 2009. у 12.00 часова у скупштинској сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77, на првом спрату.

Предавање ће одржати стручњаци у области права који су радили на Конвенцији о правима ОСИ и анти-дискриминационом законодавству Србије.

Ова тема је део пројекта „Невидљиви грађани – универзално право” Центра „Живети усправно” из Новог Сада и Удружења дистрофичара Београда, који је финансијски подржан од UNHCR, у сарадњи са Канцеларијом за помоћ особама са инвалидитетом ГО Звездара.

Циљ предавања је промовисање Универзалне декларације којом се оснажују особе са инвалидитетом и показује како се у пракси остварују конкретна права и истовремено подстиче клима владавине права у Србији.

Бољим упознавањем ученика, професора и другог особља са концептом људских права, њиховом универзалношћу и недељивошћу, оснажују се да учествују у стварању друштвеног окружења у коме ће се поштовати сва људска права и примењивати Стандардна правила УН за изједначавање могућности за ОСИ.