Тумач за особе оштећеног слуха дежураће на шалтеру бр. 1 у шалтер сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, од 4. маја, сваког уторка од 09.00 до 17.00.

Услуге превода посредством знаковног језика пружаће Дијана Дукић и Јулијана Мишко, представнице Удружења тумача за особе оштећеног слуха Србије.

Услуге које ће тумачи у ГО Звездара пружати као помоћ свим глувим и наглувим особама су:
– помоћ при добијању потребне документације (држављанство, крштенице, потврде, уверења)
– помоћ у Управи јавних прихода при добијању потребне документације као што су уверења о порезу на имовину, уверења да не дугују порез и др.

Осим помоћи приликом дежурства уторком, у шалтер сали ГО Звездара, особе са оштећеним слухом ће моћи да заказују рад са тумачем и у:
– институцијама здравствене заштите,
– МУП-у
– банкама,
– органима правосуђа
као и свим другим ситуацијама у којима им је потребна помоћ приликом решавања свакодневних потреба.

Нова услуга у Градској општини Звездара је наставак активности које олакшавају решавање свакодневих проблема особа са инвалидитетом и омогућавају њихово укључивање у друштвени живот.