Поред закључка председника Градске општине Звездара о спровођењу мера заштите од пожара на зеленим површинама Звездаре у летњем периоду, и Војна установе „Тара” је ангажовала ватрогасце Оперативне јединице Добровољног ватрогасног друштва „Звездара”, као једну од најбоље организованих у Србији.

Ватрогасци Звездаре ће пружати услуге заштите од пожара на хотелском комплексу ове установе на Тари у периоду од 1.7. до 15.10.2016. године и вршиће противпожарно дежурство и спровођење мера заштите од пожара на овој „лепотици Србије”.

На Тари је већ секретар Добровољног ватрогасног друштва „Звездара” Славко Чупић, виши ватрогасни официр I класе, који ће организовати распоред дежурства ватрогасаца Звездаре. Војна установе „Тара” ће искористити његов боравак за одржавање основне обуке из области заштите од пожара са провером знања запослених хотела „Бели Бор”, „Оморика” , депанданса „Јавор”, националних кућа „Радмиловац” и „Јеремичак” и других објеката.