Комунална инспекција ГО Звездара, уз велику помоћ ЈКП „Градска чистоћа“ и „Зеленило Београд“, као и уз подршку и асистенцију Полицијске станице Звездара, почев од 26. маја свакодневно спроводи велику акцију уклањања бесправне продаје старих ствари на површини испред Пијаце “Звездара“ (Цветкове пијаце).

Међутим, продавци старих ствари упорно се враћају, а грађани сваког дана пријављују и жале се на неред који се ту прави.

Акцију воде шефови инпекције ГО Звездара и комуналне инспекције, а присуствује сваки пут и председник општине Едип Шерифов, као и председник Скупштине ГО Звездара Душан Игњатовић.

У координираној акцији учествује 7 комуналних инспектора Општине Звездара, који продавцима старих ствари уручују позиве да се јаве на разговор у Oпштину ради даљег поступка.

После сваке акције плато испред Цветкове пијаце поново постаје пријатно место за грађане који живе у околини или користе овај простор за предах док чекају превоз.

Нажалост, то траје кратко, пошто се продавци враћају са старим стварима (најчешће из контејнера), а ГО Звездара, као јединица локалне самоуправе, нема законске механизме да самостално реши овај проблем сем што може да покрене прекршајни поступак против продаваца старих ствари.