Од 1. до 30. септембра 2015. на активној евиденцији Сервиса било је укупно 106 корисника. Свакодневно је вођена дијалог листа. Ранка Јеличић је волонтерски дежурала у канцеларији уторком и четвртком.

Укупан број ангажованих волонтера за месец септембар је 36. Од тога: 22 волонтера је ангажовано на теренским активностима у кућним условима (старијим, немоћним, лицима са инвалидитетом и породицама са децом са сметњама у развоју) од чега су 2 волонтера ангажована у једнократним занатским услугама Сервиса. У Саветовалишту за појединце и породицу 3 је пружало услуге психосоцијалне подршке, 4 волонтерa у реализацији програмских активности (Дани сениора на Звездари 2015 и Јесењем фестивалу здравља), 2 волонтера је реализовало различите радионице, 5 волонтера се ангажовало у пословима подршке канцеларији-дежурство на телефону, једнократним акцијама као и на терену. Неке волонтерке/и су биле ангажоване у више активности/услуга ВСЗ.

Реализовано је укупно 534 сати волонтерског рада и укупно 178 социјалне услуге, од тога 283.5 сата у кућним условима (147 социјалних услуга), 16.5 сати стручног волонтирања у Саветовалишту у просторијама ВСЗ (25 индивидуалних услуга), 13 сати у реализацији програмских активности (6 радионица),121 сат у реализацији Дана сениора на Звзедари и наступу ВСЗ на Јесењем фестивалу здравља и 87 сати као подршка у канцеларији.

Укупан број корисника услуга ВСЗ је 106, од тог броја у кућним условима 40 добија волонтерске услуге подршке у свакодневном функционисању, а 17 услуге психо-социјалне подршке, помоћ правника за остваривање социјалних права и за област породично-правне заштите у просторијама Сервиса или изван ВСЗ а 49 су користили програме радионица.

КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА:

– од 21. до 25. септембра ВСЗ је реализовао манифестацију Дани сениора на Звездари
– 24. и 25. септембра Волонтерски сервис Звездаре је учествовао на Јесењем фестивалу здравља у Дому омладине
Рад Волонтерског сервиса Звездаре помогли су:

-ГО Звездара: месечним превозом за септембар за 20 волонтерки/а које/и су ангажовани/е у реализацији програмских активности ВСЗ (22.400,00 дин), и 30 пакета средстава за хигијену,
-Позориште Пан театар-30 карата за представу „Извините, колико имате година“
-Компанија AVON поизводима из свог програма за волонтере/ке.
Награде су подељене 30.септембра у просторијама ВСЗ након поднетих месечних извештаја, и обављене евалуације и супервизије рада на терену током септембра месеца.