Састанак Мреже за социјалну заштиту Сталне конференције градова и општина на тему „Волонтирање у служби социјалне заштите“, одржан 29. мартa у „Зири“, окупио је представнике Министарства за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту у име кога је говорио државни секретар, Владимир Илић, Министарства омладине и спорта, Сталне конференције градова и општина и Црвеног крста Србије, као и преко 120 представника општина из целе Србије.

Државни секретар Илић је нагласио да је Министарство препознало волонтирање као ресурс и значајног партнера у области социјалне заштите који треба да буде боље искоришћен и подржан од стране државе, истичући волонтирање на Звездари као пример да општине и градови могу да буду успешни организатори волонтерских активности.

Посебан, други блок скупа посвећен је представљању шестогодишњег рада Волонтерског сервиса Звездаре као примера добре праксе и модела који је применљив и у другим локалним заједницама. Мирослав Мариновић, члан Општинског већа Звездаре је нагласио да су, имајући у виду ограничене статутарне надлежности градских општина, успех и добра пракса волонтирања на Звездари утолико већи и значајнији. Реч је о моделу интегралне социјалне заштите и социјалне политике коју Звездара подржава, чиме је Општина оправдано оснажила своју улогу и капацитет у области социјалне заштите.

Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и координатор Волонтерског сервиса Звездара, рекла је да волонтирање на Звездари збрињава невидљиве и социјално искључене Звездарце у кућним условима, а да се за помоћ Саветовалишту за појединце и породице, као и на разне едукативне и креативне радионице, Сервису обраћају суграђани и са других општина.Сервис представља социјалну инфраструктуру Општине у непосредном раду са грађанима. Поред краткорочних задатака-интервентне помоћи у ургентним ситуацијама, волонтирање има и дугорочне циљеве, а они су развијање и промоција идеје волонтирања као социјалне вредности која хуманизује и социјализује свакодневни живот свих грађана. Посебно је важно развијање подражавајућег окружења у локалној заједници, а оно на Звездари постоји захваљујући волонтерима и социјалним партнерима у јавном, цивилном и приватном сектору.

Урошевић је на крају поручила да је волонтирање на Звездари инвестиција а не трошак, будући да се на сваки уложени динар кроз краткорочну интервентну помоћ појединцима и породицама заједници кроз волонтерске сате и услуге врати најмање 4, не рачунајући дугорочне циљеве који су немерљиви. Програмски буџет је препознао волонтирање на Звездари као сталну активност у области социјалне заштите.

Ранка Јеличић, пензионерка и волонтерка у канцеларији, на терену и радионичар рекла је да је за њу волонтирање важно због осећаја корисности за друге људе и заједницу као и квалитетно проведеног слободног времена.

Игор Шишковић, инжењер електонике запослен у Заводу за статистику и волонтер који води радионице у Школи компјутера за сениоре, рекао је да је за њега волонтирање лепо и драгоцено искуство, које препоручује свима.

Поред звездарског, представницима неколико десетина управа и центара за социјални рад, представљена су и волонтерска исуства из Кањиже и Тополе.

Владан Јовановић, консултант ресорног Министарства, најавио је допуне постојећег Закона о волонтирању са циљем унапређења законских решења која би била стимулативнија за организаторе волонтирања. Скупу је присуствовало преко 120 учесника из целе Србије.

За све присутне, Волонтерски сервис је припремио поклоне-инфо материјал и магнете са волонтерским порукама направљеним на креативним радионицама, по којима је звездарски Сервис препознатљив на јавним и стручним скуповима и манифестацијама.