У просторијама Волонтерског сервиса Звездаре, одржана је редовна месечна супервизија волонтирања у кућним условима. Иако је сезона годишњих одмора, волонтирало се и током августа. Са преко 400 волонтерских сати, за седамсесетак корисника/ца обезбеђено је око 200 социјалних услуга и то: у кућним условима, Саветовалишту за појединце и породицу и радионичарски програм.

Поред редовних разговора о актуелним темама везаним за кориснике/це и волонтере/ке, њихове потребе и могућности Сервиса да на њих одговори, било је речи и о награђивању- редовним наградама које Општина и донатори, породица пријатеља Волонтерског сервиса, обезбеђују за волонтере као и предстојећим активностима у септембру месецу уочи предстојећих „Дана сениора на Звездари“.

Волонтерске награде за август месец су обезбедили-ГО Звездара, компанија „Гигатрон”, СЦ „Олимп”, Асоцијација „Жена плус“ а редакција часописа „Глорија” је волонтеркама/има поклонила по један примерак својих издања у 2013. години.