На двадесет првој седници Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, а која је одржана у петак, 12.4.2019. за заменика председника Градске општине Звездара изабрана је Виолета Филип са изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС)-Јединствена Србија (ЈС).

Звездарска Скупштина је усвојила извештаје Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборнику Скупштине ГО Звездара и за потврђивање мандата одборника Скупштине ГО Звездара.

На седници је усвојена Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили Решење о измени Решења о именовању председника и члана Надзорног  одбора  из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп –Звездара“ којим је за председника именован мајор Радојица Сворцан.