Председник ГО Звездара Милош Игњатовић, на Конференцији поводом завршетка пројекта „Унапређење услова становања ромске популације на Звездари“ одржаној у хотелу „Метропол“ примио је захвалницу за успешно учешће Општине у пројекту.

ГО Звездара је учествовала у пројекту ОЕБС-а, финансираног од стране Краљевине Шведске „Унапређење услова становања ромске популације на Звездари“, у оквиру које је додељен грађевински материјал за 24 ромске породица са 99 чланова, чиме су знатно поправљени услови живота и унапређено становање.

Такође, у оквиру пројекта додељено је 15 пројеката препарцелације, у циљу решавања имовинских и власничких проблема земљишта на којем Роми на Звездари живе.