Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 12.8.2020. је донело Закључак о критеријумима за награђивање и врсти и обиму награде за ученике и наставнике-менторе из буџета Градске општине Звездара за 2020. годину.

Закључак Већа ГО Звездара, 12.8.2020.