На седници Већа Градске општине Звездара одржаној 23. јуна 2017. године донет је Закључак о критеријумима за награђивање и врсти и обиму награда за ученике и наставнике-менторе из буџета Градске општине Звездара за 2017. годину.

Ове године 23 ученика генерације из основних и средњих школа на подручју општине Звездара биће награђено новчаним наградама и сезонским пропусницама за базен Спортског центра „Олимп-Звездара“.

Закључак Већа ГО Звездара од 23.06.2017.