Председник ГО Звездара донео је Закључак о опредељивању средстава за реализацију програма у области спорта – годишњи програми, који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара на основу Извештаја комисије за оцену програма из области спорта, и Одлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација.
 
Закључак
 
Извештај комисије