У оквиру реализације Пројекта „Запошљавање младих и миграције“, који се спроводи у Националној служби за запошљавање, у општини Звездара одржан је 28. октобра округли сто – Запошљавање осетљивих категорија грађана и грађанки. У раду округлог стола учествовали су представници Удружења предузетника, НВО, удружења грађана (инвалиди, а и други) са Звездаре.

Округли сто је организoван са циљем информисања предузетника и предузетница са тероторије Општине Звездара о могућностима финансијске подршке послодавцима кроз реализацију програма обуке код послодавца, припреме за запошљавање и субвенције доприноса за ново запошљавање младих до 30 година са нижим степеном квалификација, младих особа са инвалидитетом, младих Рома, младих повратника по Споразуму о реадмисији, младих избеглих и интерно расељених лица, корисника материјалне помоћи од Центра за социјални рад…

Из Стратешког плана развоја ГО Звездара који је усвојен на Скупштини општине одржане у фебруару ове године проистекла је потреба за сарадњом Градске општине Звездара са Националном службом за запошљавање. Служба НСЗ на Звездари и Општина Звездара остварују добру сарадњу учешћем у раду Локалног савета за запошљавање, потписан је Споразум о сарадњи, а у изради је и Локални акциони план за запошљавање.