У Oсновној школи „Иван Горан Ковачић “ почела је обука за наставнике и ученике седмог разреда о јавном заступању у области екологије и заштите животне средине.

Учесницима овог пројекта обратио се члан Већа Градске општине Звездара Роберт Милићевић и говорио о активностима у овој области у оквиру надлежности ГО Звездара.

Током обуке наставници и ученици се обучавају да делују у кампањама и акцијама у школи и локалној средини.

Пројектом је предвиђено, да осим обуке, учесници реализују и активности у својим школама.