Након спроведене Одлуке председника Градске општине Звездара бр. I 020-2-72/I од 03.09.2019.године, расписивањем Конкурса за доделу на коришћење пењача уз степенице тзв. гусеничара за кориснике инвалидских колица  са пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара Комисија је размотрила две поднете пријаве које су поднете у року и констатовала да подносиоци пријава- Милан Пешић, физичко лице и Удружење особа са инвалидитетом Београд, као правно лице, у потпуности испуњавају формалне услове за доделу овог помагала на коришћење.

Одлука председника Градске општине Звездара број  I 020-2-72 од 02.10.2019.  додели тзв.гусеничара на коришћење у целости је истакнута на Огласној табли Градске општине Звездара.

Са будућим корисницима Општина ће потписати уговоре о коришћењу пењача уз степенице тзв.гусеничара док за њим буде постојала потреба.

Набавка и додела овог помагала планирана је Програмом унапређења социјалне заштите на територији општине Звeздара у 2019.години са циљем да Општина унапреди квалитет свакодневног живота особа са инвалидитетом смањењем архитектнских баријера у кретању наших суграђана који не могу самостално да се крећу. Програмом за 2019.годину, Општина је планирала набавку ових помагала како би наставили процес уклањања архитектноских баријера тамо где то није могуће на други начин решити.

У прилогу:

Додела гусеничара 2019