Завршне радове на изградњи здравствене станице у Малом Мокром Лугу обишли су Синиша Мали, градоначелник Београда, Лука Петровић в.д. секретара за инвестиције, Вeра Дражић и Александар Стефoски, в. д. секретара и подсекретара за здравство, Милош Игњатовић, председник ГО Звездара, Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, чланови Већа ГО Звездара Владан Јеремић, Немања Ђукић, Никола Војиновић, Ненад Николић, директорка звездарског Дома здравља Драгана Трифуновић Балановић.

Примарна здравствена заштита биће ближа за 14 000 житеља овог дела Звездаре, а објекат ће почети са радом током јула.


Градоначелник, Синиша Мали, истакао је да је овај пројекат дeo стрaтeгиje да се услoви живoтa изjeднaчe у свим дeлoвимa Бeoгрaдa и да свимa будe дoступнa примaрнa здрaвствeнa зaштитa.

Председник општине Звездара Милош Игњатовић истакао је да ће се у наредном периоду наћи још локација на општини за нове објекте, те да ће се постојећи објекти уредити и реновирати како би суграђани имали још боље здравствене услове.

Вршилац дужности директора ДЗ „Звездара” Драгана Трифуновић Балановић прецизирала је да ће у објекту бити заступљена општа медицина, дечја превентивна стоматологија и стоматологија за одрасле, а да ће здравствена станица у овом насељу бити достојна 21. века.

Нова здравствена станица у Босанској улици, површине око 750 квадрата у приземљу ће имати службу опште здравствене заштите, чекаоницу са ходником, картотеку, три лекарске ординације, просторију за интервенције, превијалиште, санитарне просторије за пацијенте и блок заједничких просторија за медицинско особље. На спрату ће се налазити стоматолошке ординације као и просторије за едукацију и патронажу.