Седма седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у четвртак, 11.5.2017. у Скупштинској сали ГО Звездара.

Скупштина је на почетку седнице усвојила Извештај Административно – мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара Оливера Ђорђевића, са изборне листе „Доста је било-Саша Радуловић” и др Луке Пејновића, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује” и Извештај Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара за потврђивање мандата одборницима Душану Станковићу, са изборне листе „Доста је било-Саша Радуловић” и Душану Јовановићу, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује”.

На седници је усвојен Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2016. годину, као и Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили и Одлуку о држању домаћих животиња на територији Градске општине Звездара, Одлуку о окончању поступка ликвидације и завршном ликвидационом билансу Установе културе „Вук Караџић“ у ликвидацији, Почетни ликвидациони извештај са стањем на дан 30.11.2016. Јавног предузећа „Пословни простор Звездара, Београд у ликвидацији“ сачињен од стране ликвидационог управника и Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31.12.2016. Јавног предузећа „Пословни простор Звездара, Београд у ликвидацији“ сачињен од стране ликвидационог управника.

Усвојени су и Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ за закључење уговора о краткорочном кредиту за текућу ликвидност и Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одобора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара“.

Скупштина ГО Звездара је усвојила Извештај о раду Општинског правобранилаштва Градске општине Звездара за период од 01.01.2016. до 31.12.2016, Извештај о реализацији Плана развоја културе за 2016, Извештај о спроведеним активностима у области социјалне заштите за период јануар-децембар 2016, Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2016, Евиденцију и програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2017. годину.

Скупштина Градске општине Звездара је утврдила престанак функције Александра Луковића, члана Већа ГО Звездара због поднете оставке.