Председник Градске општине Звездара, на предлог Комисије за превоз особа са инвалидитетом од 20.01.2016., је донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу бесплатних услуга превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем /боравиштем на подручју Градске општине Звездара за период од 1. фебруара до 31. децембра 2016.

Особе са инвалидитетом са територије Звездарe пријавом на Конкурс, уколико испуњавају услове наведене у Одлуци, стичу право на бесплатан превоз на територији града Београда. ГО Звездара на овај начин жели да унапреди квалитет свакодневног живота и социјализације својих грађана са инвалидитетом.

Пријаве се могу поднети од дана расписивања, односно од 22. јануара до 31. децембра 2016. године од 7,30 до 18,30 часова на писарници у шалтер сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

За додатне информације:
ГО Звездара, Бул. Краља Александра 77, канцеларија 208.Тел. 011/3405-990 и 011/3405-722