Настојећи да унапреди квалитет свакодневног живота свих својих становника, Градска општина Звездара од 1. јула 2013. године организује и реализује бесплатни превоз особа са инвалидитетом. Овај превоз могу да користе лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији Градске општине Звездара и која поседују доказе о статусу особе са инвалидитетом.

Бесплатан превоз се реализује специјалним комби возилом на целој територији града Београда и пружа се на основу утврђене Листе корисника превоза надлежне Комисије за превоз особа са инвалидитетом по недељном распореду који се утврђује на основу Правилника о коришћењу комби превоза Градске општине Звездара за особе са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом донела је Одлуку да распише

годишњи конкурс за коришћење бесплатног  превоза особа са инвалидитетом, са  пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара у 2019. години.

Лице које жели да користи услуге комби превоза пријављује своју потребу у прописаној форми Комисији за превоз особа са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс расписан. Један корисник може да пријави више потреба и то највише две вожње у току једне недеље током  године за коју је конкурс расписан.

Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за који се јавни позив расписује, односно од дана расписивања конкурса до 31. децембра 2020. године од 7:30 до 15:30 часова на писарници у шалтер сали ГО Звездара.

Заинтересовани грађани додатне информације могу добити у Одељењу за друштвене делатности, путем телефона 3405-905 и 3405-954, или лично у канцеларијама 307  и 208 (Градска општина Звездара, Булевар краља Александра 77.)

Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати током целе године, сваког петка за наредну седмицу на основу расположивих капацитета и рационалног приступа коришћења возила.

Правилник

Конкурсну документацију можете преузети и у канцеларијама 307 и 208 ГО Звездара и овде:

Одлука

Пријава

Изјава