На трећој седници Скупштине Градске општине Звездара, која је одржана у четвртак, 29.9.2016., након оставке Анђелке Девић-Штрбац, на функцију општинске правобранитељке постављена је дипломирана правница Биљана Чукић.

Скупштина је усвојила и Одлуку о престанку мандата одборницима који су поднели оставке: проф. др Александри Томић и Јелени Папић са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује” и Драгану Шутановцу са изборне листе „Демократска странка – Звездара ради”, а затим и Одлуку о потврђивању мандата одборницима: Михаилу Досковићу и Александру Ђуричићу, са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује” и Беки Зејнулаховићу, са изборне листе „Демократска странка Звездара ради”.

Осим тога, Скупштина је усвојила Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета ГО Звездара за период јануар – јун 2016., Одлуку о ребалансу буџета за 2016., Одлуку о рефинансирању кредита, Одлуку о измени Одлуке о месним заједницама, као и Одлуку о промени Оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, Одлуку о измени Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ и Одлуку о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора СЦ „Олимп“.

Звездарске одборнице и одборници нису усвојили Извештај о раду општинског Правобранилаштва за 2015., а усвојили су Извештај о раду Канцеларије за младе за период јун 2015- јун 2016., Извештај о раду и пословању ЈП СЦ „Олимп“ за период 01.01. до 30.06.2016., Решење о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације, Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2016. ЈП СЦ „Олимп“, Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за 2016.

На истој Скупштини усвојено је и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара, Решење о избору савета месних заједница на територији Градске општине Звездара и Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2016.