Градска општина Звездара, у сарадњи са ЈП СЦ „Олимп-Звездара”, спроводи пројекат услуга, активација старијих лица која живе на територији општине.  Пројектом су обухваћени бесплатни прегледи целог тела кроз процену функционалног статуса, примену антропометријских мерења, третмана за побољшање целокупног статуса тела, извештаја са препоруком за даље решавање, санација уоченог проблема, као и савети за активности дневог живота и савети о исхрани.

Пројекат је намењен пензионерима са територије ГО Звездара, а спроводиће се у просторијама ЈП СЦ „Олимп-Звездара“.

Информације о начину заказивања и терминима грађани могу добити на број телефона 011/ 3405 980.