Посебан шалтер за урбанистичко-грађевинске послове ГО Звездара почиње са радом у петак, 19.10.2012. у 11 сати у шалтер сали ГО Звездара, Булевар краља Александра. Шалтер бр. 9 ће радити радним данима од 8 до 19, а суботом од 9 до 14 сати. Шалтер ће отворити Дејан Живковић, помоћник градоначелника и Едип Шерифов, председник ГО Звездара.

Циљ отварања шалтера је скраћење процедуре, убразавање поступка издавања одобрења као и потпуно, брзо и свеобухватно информисање грађана о процедурама. Грађани ће моћи да добију информације о свим поступцима из надлежности Општине у вези са издавањем одобрења неопходних за изградњу објеката или извођење радова када је у питању:

• Текуће одржавање објекта или стана

• Извођење радова на инвестиционом одржавању стана или објекта

• Извођење радова на реконструкцији објекта, санацији, адаптацији стана или објекта и уградњи унутрашњих инсталација

• Изградња помоћних објеката, економских објеката и зиданих ограда.
Информације у вези са радовима и копирање архивских пројеката моћи ће да се добију на шалтеру 9, телефон 3405 792, моб. телефон 066 260 261, или на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs

Oсетљиве групе грађана (особе са инвалидитетом, особе са здравственом дијагнозом која ограничава кретање, старије особе, једнородитељске породице или родитељи са дететом до 2 године) потребну документацију у вези са радовима (образац за извођење радова, копирање архивског пројеката зграде, уплатнице) могу добити наручивањем и достављањем на кућну адресу.
Документација се може поднети сваког радног дана од 08 до 19 часова , као и суботом од 09 до 14 часова, а подизање фотокопије техничке документације може се извршити сваког радног дана од 8 до 16 часова на шалтеру 9 и од 16 до 20 часова на пријавници ГО Звездара.