Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је четрнаесту седницу Скупштине за четвртак, 31. мај 2018. године, са почетком у 10 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I    Редован поступак

  1. Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара
  2. Предлог одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији, за период од 1.1.2017 – 31.12.2017. године
  3. Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“

II   Скраћени поступак

  1. Предлог решења о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III  Текућа питања

IV   Одборничка питања