Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је четврту седницу Скупштине за четвртак, 17. новембра 2016. са почетком у 9,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

Дневни ред

И Редован поступак

1. Предлог Одлуке о управи Градске општине Звездара
2. Предлог Одлуке о издвајању буџетских средстава Градске општине Звездара за потребе набавке и уградње опреме за увођење система видео надзора у објекту Полицијске станице Звездара
3. Предлог Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара
4. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2016.
5. Предлог Програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара у 2017.
6. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“
7. Предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
8. Информација о стању у образовно васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2015/16.
9. Предлог кандидата за чланове Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта
10. Предлог Решења о измени решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара
II Скраћени поступак
III Текућа питања
IV Одборничка питања