Градска општина Звездара, поводом 1.октобра-Међународног дана старијих, организује 4. манифестацију „Дани сениора на Звездари у 2014“ у оквиру које ће бити реализовано низ активности од 15. до 19.септембра.

15. септембар- Стручни скуп социјалних партнера акредитован у Комори социјалне заштите на тему „Оптимална мрежа социјалних услуга за сениоре-потребе и могућности“ од 12 до 14,30 часова, Библиотека Вук Караџић, Ћирила и Методија 2Закључци скупа ће бити важан део операционализације и реализације Стратегије развоја социјане заштите на Звездари 2011-2015.године, у којој је један од приоритета брига и унапређење свакодневног живота старијих лица на општини Звездара.

Програм скупа:

-Обраћање представника Градске општине Звездара.

1. Србијанка Ђорђевић – Значај лиценцирања професионалаца и пружаоца услуга социјалне заштите

2.Мр Радмила Урошевић – Примарне потребе сениора- искуство Волонтерског сервиса Звездаре

3. др Милош Немањић- Професионални и волонтерски рад на геронтолошком пољу – сличности и разлике

4. др Драгана Динић и Јелена Стојилковић Гњатовић- Анализа потреба и предлог реалних социјалних услуга на општини Звездара

5. Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић и Невенка Богдановић – Организације цивилног друштва као пружаоци услуга

6. Невенка Никић Симатковић- Ванинституционална заштита и њен значај за квалитет живота старијих особа

7. Вера Витезовић – Клубови за активно старење

8. Надица Хегедуш – Значај и могућности социо-здравствене услуге за старије у кућним условима

9.Драган Лукић – Подршка особама са интелектуалним тешкоћама у новим социјалним услугама

10. Смиљка Ђорђевић – Породична медијација са старијим особама

11. Олга Николић и Никола Мартић – Институционално збрињавање дементних и лица оболелих од Alchajmerove болести у установи „Геронтолошки центар – Београд“

12. др Рада Поповић – Кораци у успостављању мреже услуга и подршке особама оболелим од деменције и њиховим породицама

13. мр Надежда Сатарић – Потребе за сервисом дневних центара у Београду за старије особе са деменцијом

14. Јелена Стефановић, Невенка Никић Симатковић, Драгана Стикић, Сања Ђорђевић – Љубав и секс у трећем добу

15. Славица Берић – Сениори и путовања, могућности социјализације и социотерапије

16. Мирјана Булатовић – Информисање старије популације-пример магазина Пензија

17. Марија Божић – Значај услуге телеасистенције за старија лица

14,10-14,30 часова-Дискусија

Наредних дана на програму Манифестације ће бити следећи догађаји:

16. септембар- „Кућа лепоте за сениоре/ке“ од 10 до 14 часова, Волонтерски сервис Звездаре, Булевар краља Александра 395.

16. септембар- Галерија „Миљковић”, Булевар краља Александра 298 од 17-18 часова хумористичко-сатирични програм „Молим -смех и осмех!“ сатиричара и афористичара

17. септембар- Међугенерацијска трибина- „Шта можемо да учинимо једни за друге?“ Волонтерски сервис Звездаре, Булевар краља Александра 395, од 12-14 часова

18. септембар- Интерактивна едукација „Смисао живота и развојни задаци у старости“ , Волонтерски сервис Звездаре, Булевар краља Александра 395, од 11 до 14 часова

19. септембар- од 11 до 14 часова радионице за све генерације „Дам- даш“ и „Дрво порука“ на платоу испред општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

1. октобар-од 14 до 15 сати-Свечана додела награда најуспешнијим ауторима учесницима конкурса „Моја генерација о старости” поводом Међународног дана старијих (1. октобар) у Галерији „Миљковић”, Булевар краља Александра 298.

Дане сениора у 2014. подржали су: Дом здравља Звездаре, Библиотека „Вук Караџић”, Комора социјалне заштите , Геронтолошко друштво Србије, Академиа едукатива, Удружење „Психофокус”, Издавачка кућа „Чигоја”, Издавачка кућа „Архипелаг”, UNA PRESS.