Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је десету седницу Скупштине за понедељак, 23. октобар 2017. године , са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат.

За ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I    РЕДОВАН ПОСТУПАК

  1. Предлог решења о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара
  2. Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни центар Звездара“
  3. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2017. године

II   СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог решења о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА