На основу Решења Већа ГО Звездара о oснивању Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима XI број 06-53/16 од 07.12.2016. и Уговора I број 401- 51 од 28.02.2017. године, Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 31.08.2017.године, донео је Одлуку о додели средстава за финансирање програма удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара.

Одлука о додели средстава за финансирање програма удружења